Лингвистик мелиорация жараёнида метафора ва метонимияларни қўллашнинг ўзига хосликлари

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  1555 1

Мақоланинг PDF нусхаси