INGLIZ VA OʻZBEK NASRIDA AYOL OBRAZINING BADIIY TASVIRI

АDАBIYOT VА MАDАNIYAT  1001 32