Инглиз тилидаги оғзаки ва ёзма нутқда сўроқ олмошларининг қўлланилиши

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  3618 1

Мақоланинг PDF нусхаси