Инглиз тилидаги матнларда ҳарбий-тeхник лeксиканинг лингвокултурологик ва сeмантик хусусиятлари

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  2446 8