ИНГЛИЗ ТИЛИДА «ҲАРАКАТ ТАРЗИ» МАЪНОСИНИ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСЕМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК, МОРФОЛОГИК ВА СИНТАКТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  1456 17