Инглиз тили иқтисодиёт терминологиясида соматик ва зоономик компонентли терминларнинг таржимадаги лексик-семантик хусусиятлари

ҚИЁСИЙ ТИЛШУНОСЛИК  1234