INGLIZ, RUS, QOZOQ, O‘ZBEK TILLARIDA “DO‘ST” TUSHUNCHASI BO‘LGAN MAQOLLARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  1319 29