HOZIRGI BOSQICHDA O‘ZBEKISTON AHOLISI O‘RTASIDA MEDIASAVODXONLIKNI OSHIRISH DOLZARBLIGI

JURNALISTIKA  506 19