ЗАМОНАВИЙ КОММУНИКАТИВ ВАЗИЯТДА ГАЗЕТА МАТНИ ВА РУС, АРАБ ГАЗЕТА МАТНЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

ОАВ ТИЛИ  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  1318 20