Француз ва ўзбек тилларида “қўл” компонентли соматик фразеологик бирликлар инсоннинг шахсий сифатларини ифодалаш воситаси сифатида

QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK  3780 25