English franca тизимидан фойдаланувчилар ёзган матнларнинг социолингвистик хусусиятлари.

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  2422 1