DINIY MATNLARNING DINIY DISKURSNING BIR KO‘RINISHI SIFATIDA ALOHIDA XUSUSIYATLARI VA UNING LEKSIKASI TASNIFLARI

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  193 7