БЎЛҒУСИ ЧЕТ ТИЛИ ЎҚИТУВЧИСИНИ САМАРАДОР ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВОСИТАСИДА ТИЛ ЎРГАТУВЧИ ШАХС СИФАТИДА ШАКЛЛАНТИРИШ

OʼQITUVCHILАRNING ISH TАJRIBАSIDАN  2614 2