AN’ANAVIY O‘QITISH USULLARI ORQALI O‘ZBEKISTON OLIY O‘QUV YURTLARI TALABALARINING IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI ASOSIY MUAMMOLARNI ANIQLASH

LINGVODIDАKTIKА VА METODIKА  OʼQITUVCHILАRNING ISH TАJRIBАSIDАN  343 13