XOLID HUSAYNIYNING “SHAMOL ORTIDAN YUGURIB” ASARIDAGI DIALOGIK NUTQ TURLARI VA ULARNING TIL XUSUSIYATLARI

, CREATIVITY OF YOUNG SCIENTISTS  1303 29