ТошДШИ “Таржимашунослик” кафедрасида Х. Ҳамидов ва Ш.Хасановалар томонидан тузилган “Русча синхрон таржима терминларининг ўзбекча изоҳли луғати”га тақриз

TАQRIZLАR  3203 23