ТошДШИ “Таржимашунослик” кафедрасида Х. Ҳамидов ва Ш.Хасановалар томонидан тузилган “Русча синхрон таржима терминларининг ўзбекча изоҳли луғати”га тақриз

ТАҚРИЗЛАР  1497 7

Мақоланинг PDF нусхаси