ТЕРМИНОГРАФИЯ ДИСКУРС ҲОСИЛ ҚИЛИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА: ГЕНДЕР ТЕРМИНЛАРИНИ ТАВСИФЛАШ УСУЛЛАРИ

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  1228 14