Сўз ясаш уяси ҳозирги замон рус тилидаги сўз ясаш тизимининг комплекс бирлиги сифатида

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  291