Шахс ҳулқ-атвори маънолаларига эга бўлган фразеологик бирликларда миллий-маданий ахборот репрезентацияси

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  2841 7