Таржима ҳақида янги асар. Таржима назарияси ва амалиёти дарслик-мажмуа. – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси нашриёти, 2016. – 175 б.

ТАҚРИЗЛАР  1866 2

Мақоланинг PDF нусхаси