"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 6 (35) / 2020


Nashr sanasi: 31.12.2020

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

НЕЙМИНГ: ТИЛДА НОМ ЯРАТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

СЕВМОҚ СЎЗИ УЯСИНИНГ УМУМИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ГРАДАЦИЯСИ

ОРНАМЕНТАЛ МАТН ТАРКИБИДАГИ ОҒЗАКИ ДИАЛОГНИНГ НУТҚ ШАКЛЛАРИ

АДАБИЙ ТИЛ ВА ШЕВА ЛЕКСИКАСИНИНГ ФАРҚЛАНИШИ ХУСУСИДА

ХИТОЙ ТИЛИ ТИББИЁТ АТАМАЛАРИНИНГ МАСАЛАСИГА ДОИР

ШЕЪРИЙ МАТН, СЎЗ РАССОМИ БЎЛИБ ТУҒИЛГАН БИЛИНГВ (О.О.СУЛЕЙМЕНОВ ШЕЪРИЯТИ МАТЕРИАЛИДА)

МУРАККАБ СЎЗЛАР ИДИОМАТИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ АНТРОПОЦЕНТРИК АСОСЛАРИ

ТИЛГА ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ШАХСГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЁНДАШУВ

КОЛЛЕКТИВ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА ГРАФИК ОРГАНАЙЗЕРЛАР ЁРДАМИДА ТИЛ ЎРГАНИШ ДАРСИНИ ТЎҒРИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

ГЕРБЕРТ МАКЛЮЭННИНГ ТЕХНОЛОГИК ГАЛАКТИКАСИ

ХХ АСР ИККИНЧИ ЯРМИ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА МУСТАЗОД ЖАНРИ

АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ «ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР» ДОСТОНИДАГИ НАЪТЛАР БАДИИЯТИ

XIХ АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ РУС ШЕЪРИЯТИДА КОМИКЛИК