"O'zbekistonda xorijiy tillar" ilmiy-metodik elektron jurnal


№ 4 (27) / 2019


Nashr sanasi: 04.10.2019

 Muqova va mundarija

Ushbu son maqolalari:

ЗАМОНАВИЙ ФОРС ТИЛИ СИНОНИМИК ҚАТОРЛАРИНИ КEНГАЙТИРИШДА ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ВА ПОРТАТИВ ҚИЙМАТЛАРНИНГ ЎРНИ

ЎЗБЕК ТИЛИДА WORDNET ЯРАТИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР

КЕКСА АВЛОД ВАКИЛИНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАСАВВУРИ ҲАҚИДА

КОРЕЙС ТИЛИДАГИ 좀 ДИСКУРС МАРКЕРИ ВА УНИНГ МАЪНОЛАРИ

АРАЛАШ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ТАЛАБАЛАР БИЛИМИНИ МУСТАҲКАМЛАШ ВА УЛАРНИНГ ТАЖРИБАСИНИ КЕНГАЙТИРИШ

РУС ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ҲУЖЖАТЛИ ФИЛЬМНИ ТАДБИҚ ЭТИШ

ЎЗБЕК ТИЛИ ЎҚИТУВЧИСИ СИФАТИДА ҚАНДАЙ ҚИЛИБ БИР ЙИЛ МОБАЙНИДА КОРЕЙС ТИЛИНИ ҲАМДА ЖУРНАЛИСТИКАНИ ЎРГАТДИМ?

ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА РУБОИЙ ВАЗНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ТАЖРИБАСИДАН

“ПАРМА ИБОДАТХОНАСИ” РОМАНИ ТАРЖИМАЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

ЭРКИН АЪЗАМНИНГ “ШОВҚИН” РОМАНИ ТАРЖИМАСИДА МИЛЛИЙ ХАРАКТЕРГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРНИНГ БЕРИЛИШИ

ЖУРНАЛИСТИК ТАЪЛИМ МОДЕЛЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЕТАКЧИ АХБОРОТ АГЕНТЛИКЛАРИ МАТЕРИЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ

ЗАМОНАВИЙ МЕДИА НАЗАРИЯЛАРИ

RTÜK КОРПОРАТИВ ҚИЁФАСИ: 2019-2023 СТРАТEГИК РEЖА ДОИРАСИДА

МЕДИАКОНТЕКСТДА ЖУРНАЛИСТ ПОЗИЦИЯСИ

“ТЕМУРНОМА”ДАГИ УСЛУБИЙ ЎЗИГА ХОСЛИК ВА БАДИИЙ ТАСВИРИЙ ВОСИТАЛАР

РОМАН ТАСНИФИ МУАММОСИ (АДАБИЁТ НАЗАРИЯСИДА АТАМАЛАР МАСАЛАСИ)

ҲОЗИРГИ ЗАМОН АДАБИЙ ТАДҚИҚОТЧИЛИГИДА ҚИССА ЖАНРИНИНГ ИФОДАЛАНИШИ

ФЭНТЕЗИ ВА ФАНТАСТИК АСАРЛАР МИКРООЛАМИ

XX АСР АМЕРИКА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКАСИНИНГ ЖАНР ХИЛМА-ХИЛЛИГИ

ҲУСАЙН ЖОВИДНИНГ “СИЯВУШ” ТРАГEДИЯСИ ХУСУСИДА

ЗАМОНАВИЙ РУС АДАБИЁТИДА ЗАХАР ПРИЛЕПИННИНГ ЎРНИ

ШАРЛЬ ОГЮСТЕН ДЕ СЕНТ-БЁВ —БИОГРАФИК МЕТОД АСОСЧИСИ

Х. Х. Ҳамидовнинг “Турк тилида фразеологизмларнинг юзага келиши, маъно ва грамматик хусусиятлари” номли монографиясига