"Ўзбекистонда хорижий тиллар" илмий-методик электрон журнал


№ 2 (37) / 2021


Нашр санаси: 15.04.2021

 Муқова ва мундарижа

Ушбу сон мақолалари:

ЗАМОНАВИЙ ГРАММАТИКАДА КОГНИТИВ ЛИНГВОДИДАКТИКА АСОСЛАРИ

ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ОНЛАЙН ВА ДИСТАНЦИОН ТАЪЛИМ – МУАММОЛАР ВА ЕЧИЛИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ЧАҚИРИҚЛАР

РАҚАМЛИ АДАБИЁТДА РЕЦЕПТИВ ЭСТЕТИКА

ПETEР БИЧСЕЛНИНГ “DIE TOCHTER” ҚИСҚА ҲИКОЯСИ МИСОЛИДА АДАБИЁТ ДАРСЛАРИДА ЎҚИШ, ТИНГЛАШ, ГАПИРИШ ВА ЁЗИШНИНГ ТЎРТ МАЛАКАСИНИ ТАРҒИБ ҚИЛИШ

ИККИ АКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛИ АЙРИМ ЮРИШ-ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ АСПЕКТУАЛ ВАЗИЯТЛАРДА ҚЎЛЛАНИШИ ВА УЛАРНИНГ МАЪНОЛАРИ

НЕМИС ТИЛИДАГИ АГРАР СОҲАГА ОИД ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ЎЗБЕКЧА ЎТОВ ЛЕКСЕМАСИНИНГ НЕМИС ВА РУС ТИЛЛАРИДА ТАЛҚИНИ

НЕМИС ТИЛИНИ ЎРГАТИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН УНИВЕРСИТЕТ ТАЛАБАЛАРИГА СОЦИОЛИНГВИСТИК КОМПЕТЕНЦИЯНИ ЎҚИТИШ МУАММОСИ ҲАҚИДА

НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА КОМПЛИМЕНТ СЎЗЛАР: ИФОДА ВОСИТАЛАРИ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТУРЛАРИ