INGLIZ TILIDAN TARJIMA QILINGAN MATNLAR TAHRIRIDAGI OʻZIGA XOSLIKLAR: TIL IYERARXIYASI VA EKVIVALENTLIK

TАRJIMАSHUNOSLIK  492 21