INGLIZ TILIDAN TARJIMA QILINGAN MATNLAR TAHRIRIDAGI OʻZIGA XOSLIKLAR: TIL IYERARXIYASI VA EKVIVALENTLIK

TАRJIMАSHUNOSLIK  1049 48