АНТОНИМИК МАЪНОЛАР ИДРОКИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МЕНТАЛИТЕТНИНГ ЎРНИ (КОРЕЙС ТИЛИ МИСОЛИДА)

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  1089 10