ADABIY TILDAGI LEKSIK BO‘SHLIQLARNI TO‘LDIRISHDA TARIXIY SO‘ZLARDAN FOYDALANISH

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  926 137