YAPON TILIDAGI “KOʻZ — BOQISH” ASSOTSIATSIYASIGA ASOSLANGAN “ME” (KOʻZ) KOMPONENTLI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING ICHKI SHAKLI

SINXRON VА DIАXRON TILSHUNOSLIK  TIL NАZАRIYASI  94 5