UMUMIY O‘RTA TAʼLIM MAKTAB O‘QUVCHILARINI KASBGA YO‘NALTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

PEDАGOGIKА. PSIXOLOGIYA  227 6