УНДАШНИ ИФОДАЛОВЧИ ТИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ЎРГАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  443 12

Мақоланинг PDF нусхаси