ТИЛ ЎҚИТИШ МАШҒУЛОТЛАРИДА ЎЙИНГА АСОСЛАНГАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР (РУС ТИЛИДА ЖОЙНИ БИЛДИРУВЧИ В ВА НА ПРЕДЛОГЛАР МАВЗУСИНИ МУСТАҲКАМЛАШ МИСОЛИДА)

ЛИНГВОДИДАКТИКА ВА МЕТОДИКА  ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ ИШ ТАЖРИБАСИДАН  359 7

Мақоланинг PDF нусхаси