РУС ВА ЎЗБEК ТИЛЛАРИ АСОСИДА СУБЪEКТ МАНТИҚИЙ-ГРАММАТИК КАТEГОРИЯ СИФАТИДА

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  756 13

Мақоланинг PDF нусхаси