РУС ВА ЎЗБEК ТИЛЛАРИ АСОСИДА СУБЪEКТ МАНТИҚИЙ-ГРАММАТИК КАТEГОРИЯ СИФАТИДА

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  274 6

Мақоланинг PDF нусхаси