РУС ВА ЎЗБEК ТИЛЛАРИ АСОСИДА СУБЪEКТ МАНТИҚИЙ-ГРАММАТИК КАТEГОРИЯ СИФАТИДА

СИНХРОН ВА ДИАХРОН ТИЛШУНОСЛИК  493 7

Мақоланинг PDF нусхаси