НОФИЛОЛОГИК ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ МИЛЛИЙ ГУРУҲЛАРИДА РУС ТИЛИНИНГ ВАРИАНТЛИ СИНТАКТИК БИРЛИКЛАРИНИ ИШЛАТИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ЎРГАТИШ

ЛИНГВОДИДАКТИКА ВА МЕТОДИКА  ТИЛ ЎРГАТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ  1024 5