КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ВА ЛИНГВОМАДАНИЯТШУНОСЛИК СОҲАСИДА КОГНИТИВ ВА ЛИНГВОМАДАНИЙ КОНЦЕПТ ТУШУНЧАСИНИНГ ФАРҚЛАРИНИ АНИҚЛАШ

КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК  ТИЛ НАЗАРИЯСИ  445 28

Мақоланинг PDF нусхаси