Х. Х. Ҳамидовнинг “Турк тилида фразеологизмларнинг юзага келиши, маъно ва грамматик хусусиятлари” номли монографиясига

ТАҚРИЗЛАР  1985 16

Мақоланинг PDF нусхаси